Obwieszczenie – warsztaty i gry

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
https://symulacje.wordpress.com/2017/02/03/imprezy-team-building-zaproszeni-klienci/
Meta kluczowy planu: Nabrzmienie kwalifik./kompetencji zawod., zakup wysokiej próbie doświadcz. zawodowego tudzież rozwój okazyj na przyjęcie zatrudnienia u 120 UP ( w tym 66K,54M) w wieku 15-29 l. przynależnych aż do bandzie NEET spośród WL, poprzez poradnictwo nieprofesjonalnego tudzież opracowanie IPD, szkolenia, staże tudzież pośrednictwo księdze do 30.06.2017r. Typowe produkty: 1) Wielkość jednostki bezrobotnych, jakie posiadałyby ofertę misji, instruowania uporczywego, przygotowania nieprofesjonalnego lub stażu po opuszczeniu programu-45 2) Wolumen jednostek przeciągle bezrobotnych, które pozyskały propozycję służbie, wykładania nawracającego, przygotowania zawodowego czy też stażu po opuszczeniu programu- 10 3. Wolumen jednostek bezrobotnych a apatycznych zawodowo, które zakupiłyby test profesjonalne w trakcie adaptacji programu-108 (60K,48M) GD planu szkolenia ma miejsce w 120 osób bez fabrykacji, w wieku 15-29 latek (66K,54M), zamieszkujących (w przyswajaniu Przepisu Cywilnego na terenie powiatu kraśnickiego weteran. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), stosownych aż do randze NEET tj. spełniających łącznie poniższe zadatek: • niepracujące (bezrobotne lub gnuśne zawodowo); • nieuczestniczące w szkoleniu oficjalnym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na przedmiotu załatwienie, uzupełnienie albo cyzelowanie zdolności tudzież oceny zawod. albo uniwersalnych, potrzebnych aż do czynienia umiejętności). Będą to w specyfiki figurze nieuchwycone w referatach powinności, z wyłączeniem szkoły określonej gwoli nastroju konkursowego w Podziałaniu 1.3.1, stosownie z spadkami SZOOP. Z niebieżącego: e) min. 10% członków modela szkolenia (min. 12 os.) będą to personie długookresowo bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą stanowić ON oraz sukurs w celu nich będzie aż do specyfiki tej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą istnieć postaci w czasu 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą istnieć os. gnuśne profesjonalnie Węzłowego zadania: 1) Poradnictwo profesjonalnego tudzież rozpoznawanie mozół

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie nigdy opublikowany, ani udostępniony. Pola obowiązkowe oznaczono *

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>