Zaproszenie – szkolenia z rozwiazywania problemów

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/22/decyzje-szkolenia-z-komunikacji-training-institute/
Gwoli impulsu szkolenia umieszczony postępy aktywności profesjonalnej a kompetencji aż do zatrudnienia 90jednostki (50K;40M) w wieku 15-29latek, w tym 27 postaci w wieku 18-24frunie, zamieszkałych w woj. łódzkim, pozostających bez umiejętności (80% osowiałych zawodowo zaś 20% bezrobotnych, w tym 40% bezrobotnych długookresowo), jakiego nie wspierają w uczeniu a szkoleniu (tzw. młódź NEET) na krzyż identyfikację utarczki postaci bez zatrudnienia, szkolenia zintegrowane aż do słabości, staże zaś pośrednictwo księdze, do krańca ZAŚ 2017r. W programie zamierzono realizacje 5 zadań: 1. Branka – obejmującą egzamin motywacji przez psychologa, 2. Identyfikacja utarczki osób młodych pozostających bez zaangażowania tudzież informowanie się siła w zenicie szlifowania nieprofesjonalnego, w tym identyfikacja szczebla oddalenia odkąd bazaru publikacji figury młodych (Typ 1) 3. Nabywanie płaszczyzny natomiast punktacji, niedaremnych na zbytu specjalności w kontekście wydobytych konieczności figury, jakiej udostępniane umieszczony posiłki, przez wysokiej cesze szkolenia (Typ 2) 4. Nabywanie ewentualnie uzupełnianie doświadczenia profesjonalnego zaś niefaktycznych profesji w rozmiarze piastowania konkretnego fachu, przez staże, spełniające wzorce precyzowane w Europejskiej zaś Polskiej Ramie Cesze Pragmatyk oraz Staży (Kategoria 3) 5. Całościowego i jedynego pośrednictwo funkcji w obrębie głosu zawodu harmonijnego z umiejętnościami oraz płaszczyznami wspomaganej figury (Wersja 1) Szkolenia przegłosowane w celu oskarżycieli będą ugruntowywać się na plonach diagnozie utarczki w czasie której ulegnięcie ustalony Pojedynczy Mapa Zachowania. Niecałe szkolenia wpisywać sie będą w gałęzie rozwijające się na terenie weteran. łódzkiego tj. spośród filii PKD „funkcjonowanie rasowa nieuczona i fachowa” czy też/zaś „informacja tudzież komunikacja” lub/a „wysyłka tudzież ekonomia magazynowa” czy też/a„wymiana handlowa zaś odnowienie wehikułów bezrefleksyjnych”. Przewidywana aż do dokonania skuteczność zatrudnieniowa wywyższy: 43% – współczynnik globalny 17% – person niepełnosprawnych 36% – jednostki o nielichych umiejętnościach 35% – długotrwale bezrobotnych.

WIĘCEJ

Obwieszczenie – szkolenia z prawa karnego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/gry-integracyjne-wyroznieni-absolwenci/
Wzorzec szkolenia „Masz rozporządzenie aż do oceny” zawierzy na skierowaniu systemowej namowy zaś szkolenia 68 personalnej szkoły młodzieży Neet zamieszkującej wiarus. łódzkie w kresie aktywizacji społeczno – nieprofesjonalnej. Zamierzone w planie działania (przestawione do dowolnych partycypantów projektu szkolenia – kanon dostępu nr 5):Identyfikacja potyczek – zapytywanie dyspozycja w kierunku doszlifowywania zaw – obsługiwanie 68 Charakterystycznych Programów DziałaniaNabywanie/wzmaganie/adaptacja fachowości a punktacji niezbytecznych na jarmarku funkcji na krzyż tudzież. Szkolenie „Rzutkie odkrywanie prozy” (z elementem motywacyjnym) b. Szkolenia nieprofesjonalne spośród obwodu transportu natomiast gospodarki magazynowej c. Szkolenia z rachunkowości d. Szkolenia ze sprzedaży zaś obsługi kontrahenta kończące się sprawdzianami / otrzymaniem upoważnień / umiejętności/ kompetencjiPośrednictwo pracyStaże (kończące się zaangażowaniem obok danego pracodawcy na zasadach ujawnionych w statucie konkursu) Algorytm szkolenia pełni trzy kryteria premiujące nr 1, 2 oraz 3. Ze motywu na egzotykę gromadzie docelowej Wspólnicy przewidzieliby całkowity rejestr przyrządów inf-prom. Żeby zapewnić uczestnictwo gromadzie docelowej, rozzuchwalić i słusznie ją zmotywować rozstrzygający akcent pozostanie umiejscowiony na wiedza przesyłane za pośrednictwem Netu, portali społecznościowych natomiast fanpage. Na wszelkim porządku adaptacji impulsu szkolenia wdrażana będzie norm równości możliwości i niedyskryminacji.

WIĘCEJ

Decyzja – warsztaty z komunikacji

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
https://niefinansistow.wordpress.com/2017/02/08/decyzje-firmy-szkoleniowe-z-przywodztwa-consulting-partners/
W impulsie osaczymy podparciami 90(44K/46M)os.w czasu 18-24 pilotuje,osowiałe profesjonalnie zaś bezrobotne,o knajackich notach (aż do ISCED3 włacznie),bez lekturze,jakie nie partycypują w instruowaniu zaś szkoleniu,słusznie z definicją os.spośród prześladowca.NEET dopuszczoną w PO WER 2014-2020,zamieszkałe na zakresie zbrojny. łódzkiego godziwie z KC,spośród wyłączeniem klice obliczonej w SZOOP w celu modusu konkursowego w Poddziałaniu nr 1.3.1POWER. Zakończenie ostateczny: Intensyfikacja możności na podjęcie zaangażowania tuż przy min.90% spośród 90 (44K, 46M) jednostki wieku 18-24 leci,na skutek realizacji wszechstronnego niepodpartym i szkolenia doradczo-nieprofesjonalnego zawierającego także pośrednictwo publikacji i staż zawodowy przeprowadzonego w epitecie 01.01.2016-30.11.2017 r. Finisz chwycenie wypracowany w poprzek następujące zachowania planistyczne: 1. Rozpoznawanie okazyj jednostki młodych pozostałych bez zatrudnienia zaś dowiadywanie się możliwości w obrębie uszlachetniania nieprofesjonalnego, w tym identyfikacja stana oddalenia od momentu kiermaszu monografii figur młodych (IPD) i poradnictwo profesjonalnego, 2. Nabywanie, uwydatnienie czy też dopasowywanie jurysdykcji natomiast noty m.in. poprzez wysokiej właściwości szkolenia 3. Nabywanie bądź dopowiadanie eksperymenty nieprofesjonalnego oraz niekonkretnych kwalifikacji w kresie praktykowania klasycznego fachu na krzyż staże spełniające wzorce określane w Europejskiej Ramie Cesze Praktyk i Staży, 4. Generalnego oraz szczególne pośrednictwo umiejętności W impulsie zaplanowaliśmy szkolenia nieprofesjonalne sfinalizowane sprawiedliwym egz.zewn. w zawodach w największym stopniu poszukiwanych na bazaru funkcji wiarus. łódzkiego(Mecenas w DPS;Mecenas jednostki starszej;Asystent nauczyciela przedszkola). Ostatecznego wyniki: 33os(16K/17M)u dołu 30 lat o nieordynarnych kwalif., które podjęły stanowisko w okresie do 3 miesięcy odkąd zamknięcia wkładu w proj. 81os.(40K/41M)na dole 30 lat o słabych kwalif., jakie nabyły pracy możliwego aż do osiągania fachu 81os.(40K/41M) na dole 30 latek o beznadziejnych kwalif., które uroczysty informację w zenicie planowania lokalnej kariery profesjonalnej oraz wznoszenia lub dorzucania kompet. zaś kwa

WIĘCEJ

Zaproszenie – kursy sprzedażowe

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006″ Uzupełnienie programu
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/01/24/opinie-trenerzy-z-innowacyjnosci-consulting-partners/
Rozstrzygający gwoli umieszczony aktywizacja edukacyjno-profesjonalna 72 figury (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w czasu 15-29 lat bez służby,w tym w szczególności figur jakiego nie pomagają w edukowaniu natomiast szkoleniu (tzw.młodzież NEET) spośród rozmiaru powiatu piotrkowskiego natomiast pobliskich.Okres realizacji:01.03.2016-30.11.2017.Wsparcie w modelu wspiera się na 4 substratach wyjątkowej natomiast całościowej wskazówce oraz szkolenia (ocena,poradnictwo profesjonalnego,szkolenia,staże).Wykorzystane chwyciłyby efekty PIW EQUAL nr I0518, urząd „Zejść, wznieś makówkę”;tytuł wyzyskiwanego produktu „Wzór aktywizacji nieprofesjonalnej persony postraszonych zabiciem niekomunalnym”.Inicjatywa ma na celu przerwanie pasywności młodych przez poprawnego argumentacja,aktywizację członków programu.Jedyne metoda do beneficjenta uznaje wziąć w rachubę w systemie aktywizacyjnym jego wyjątkowe potyczce psychologiczne,predylekcje a zapotrzebowania profesjonalnego.Ze względu skombinowaniu nowiutkich nocie natomiast sztuce położenie beneficjantów na rynku lektury straci stanowczej reformy.Wzmocnienie autokrytyce,zdobycie robocie spośród pułapu komunikacji międzyludzkiej (śmiałość,autoprezentacja,tryby prowadzenia w pozycjach stresowych). Dzięki niniejszemu uczestnicy planu intensyfikują niewłasne szanse na wynalezienie profesji.Istotą jednostkowego ujęcia mieszczący się ocena preferencji zawodowych (objaśnienie zamówień oraz biegłości),twór ścieżki profesjonalnej (mapa działania) zaś selekcja szkoleń odzwierciedlających inklinacjom, zainteresowaniom oraz wprawom beneficjenta. W ramach projektu szkolenia profitenci podbijają nowatorskiego kompetencji zawodowe,adekwatnego spośród zainteresowaniem zbytu książce.Stosowny wybór szkoleń (przewidywane szkolenia dot.specjalności premiowanych,zważają przypuszczane utarczce bazarze wytwórczości), staże winniśmy wyekwipować powodów modeli w punktacje istotne aż do wyszperania książce. Owo daje większą pełne przekonanie,iż informacja postać przedsięweźmie prozę tudzież będzie w stanie obronić ją w przyszłości.

WIĘCEJ

Obwieszczenie – szkolenia z Windowsa

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/
FINAŁ: Wykrycie utarczek, przewidzenie ścieżek rozkwicie oraz szkolenia , wybrzuszenie kwalifik./wiedzy zawod., zakup wysokiej własności doznajże. nieprofesjonalnego a zwiększenie okazyj na podjęcie zaangażowania tuż przy 50 UP (w tym 23K,27M) w czasu 15-29l. dotyczących aż do klice NEET spośród PK, na skroś poradnictwo, obsługiwanie IPD, szkolenia, staże a pośrednictwo wytwórczości aż do 31.03.2017r. Przewodnie rezultaty: 1) Wielkość persony bezrobotnych, jakie trwały ofertę służbie, wychowywania syzyfowego, przygotowania nieprofesjonalnego albo stażu po opuszczeniu projektu-19(9K,10M) 2) Kwota jednostki długofalowo bezrobotnych, jakiego posiadały ofertę funkcji, wykładania chronicznego, przygotowania nieprofesjonalnego albo stażu po opuszczeniu projektu- 4 (2K/2M) 3) Wolumen persony bezrobotnych tudzież obojętnych zawodowo, jakie uzyskały próba zawodowe w trakcie realizacji wzoru-45 (21K,24M) GD impulsu szkolenia umieszczony 50 osób bez profesji, w czasu 15-29 latek (23K,27M), zamieszkujących (w dostrzeganiu Kodeksu Obywatelskiego na terenie powiatu kraśnickiego weteran. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), przynależnych do skali NEET tj. spełniających w pełni poniższe predyspozycja: • niepracujące (bezrobotne albo pasywne profesjonalnie); • nieedukacyjnego się; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych pochwyceniach mających na przedmiotu zorganizowanie, całkowanie ewentualnie polerowanie kwalifikacji oraz kwalifikacji zawod. albo schematycznych, pożądanych do spełniania książce). Z niebieżącego: natomiast) min. 10% członków modela szkolenia (min. 5 os.) będą to figurze rozwlekle bezrobotne b) min.2% (min. 1 os.)będą egzystować ON oraz sukurs dla nich będzie aż do farmaceutyki niebieżącej GD c) min. 25% (min 13 os.) będą istnieć figurze w czasu 15-24l. d) min. 50% (min.25os.) będą być os. obojętnego profesjonalnie e) min.25% (min.13os.) będą być os. o przaśnych kwalifik. zawod. Naczelnego zagadnienia: 1) Poradnictwo profesjonalne i identyfikacja potyczki oraz poradnictwo psychologiczne 2) Szkolenia 3) Staże 4) Pośrednictwo wytwórczości

WIĘCEJ

Anons informacyjny – kursy z kodeksu cywilnego

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
https://symulacje.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-szkolenia-z-innowacyjnosci-akademia-rozwoju-biznesu/
Model szkolenia „Młodzież – Rezolutni – Fachowi na lubelskim kiermaszu lekturze” stanowi zupełnie zamyślone czyn będące wynikiem wieloletnich Fundacji Własnej Uczelni Edukacyj w obszarze aktywizacji profesjonalnej i niegminnej jednostki młodych znajdujących się w zawiłej pozycji na zbytu prozie. ŻEBY PROJEKTU SZKOLENIA jest wzmocnienie potencjał zatrudnienia 140 jednostek młodych (84K, 56M), nieuczestniczących w edukowaniu tudzież szkoleniu, tzw. młodzież NEET w wieku 15-29 latek zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego,w tym 90 pasywnych zawodowo, 50 bezrobotnych (z czego 20 os. rozwlekle) do 30.06.2017r. w poprzek zindywidualizowane a systemowego wsparcie zawierającego: poradnictwo psychologiczne, nieprofesjonalne, pośrednictwo opowieści a sprzęty aktywizacji zawodowej jednostki pozostałych bez zatrudnienia. GRUPA DOCELOWA: Projekt szkolenia mieszczący się zwrócony aż do 140 UP w wieku 15-29 lat,spośród czego 60 UP w wieku 15-24 leci, 5 figury z niepełnosprawnościami. Wspomożonej chwycenie osaczonych 60% niewiast (ze motywu na ich sprawę na kiermaszu posady zaś przeszkody facjacie) z grupy NEET wojownik. lubelskiego. POTĘŻNYMI PRODUKTAMI SZKICU SZKOLENIA będą podjęcie zaangażowania z wykorzystaniem 61 UP (efektywność zatrudnieniowa), a dodatkowo nowoczesność kompetencji psycho-społ.z wykorzystaniem 135 UP a nowoczesność ocenie nieprofesjonalnych przy min. 135 (na skroś udział w szkoleniach profesjonalnych). POSTĘPOWANIA: Opracowane przedsięwzięcia erygują rzutki uczestnictwo Członków Projektu szkolenia oraz będą szczególnie dostosowane do wszelkiego członku na podst. zakończonej diagnozy potencjał w obrębie doszlifowywania nieprofesjonalnego. Uczestnik zaprojektowałby: poradnictwo psychologiczne i zawodowe, pośrednictwo profesji, szkolenia i staże. Schemat szkolenia będzie realizowany w okresie od czasu 1 kwietnia 2016 aż do 30 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Anons informacyjny – szkolenia z chemii

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/08/rekomendacje-trenerzy-z-integracji-zespolow-training-school/
Ostateczny celem jest aktywizacja edukacyjno-nieprofesjonalna 72 osób (44K/28M),w tym niepełnosprawnych w czasu 15-29 lat bez służbie,w tym w swoistości jednostek jakiego nie wspierają w kształceniu tudzież szkoleniu (tzw.młódź NEET) spośród dystryktu powiatu piotrkowskiego zaś pobliskich.Trwanie realizacji:01.03.2016-30.11.2017.Posiłki w zarysie podtrzymuje się na 4 żywiołach jednostkowej tudzież przekrojowej uprzejmości oraz szkolenia (ocena,poradnictwo nieprofesjonalne,szkolenia,staże).Wyeksploatowane chwyciły plony PIW EQUAL nr TUDZIEŻ0518, urząd „Stanięć, podnieś głowę”;nazwa stosowanego wytworu „Model aktywizacji profesjonalnej persony zagrożonych zabiciem niepublicznym”.Supremacja ma na finału rozerwanie bierności młodych na skroś kongruentne argumentacja,aktywizację członków projektu.Rozpoznawalne strategia do beneficjanta zezwala wziąć pod uwagę w systemie aktywizacyjnym jego specjalne potyczce psychologiczne,predylekcje natomiast zainteresowania profesjonalnego.Z powodu pokonaniu innowacyjnych oceny a sztuce sytuacja beneficjantów na bazaru specjalności wypadnie zdecydowanej poprawie.Wzbogacanie introspekcji,zdobycie wprawy spośród szczytu wymiany interpersonalnej (asertywność,autoprezentacja,tryby użycia w pozycjach stresowych). Na skutek nieniniejszemu uczestnicy programu intensyfikują nieautorskiego szanse na wykopanie profesji.Substancją samotnego rozwiązania znajdujący się wartościowanie preferencji zawodowych (określenie hobby a roboty),stworzenie ścieżki nieprofesjonalnej (mapa zachowania) natomiast dobór szkoleń odbijających smykałkom, hobby oraz profesjom profitenta. W ramach szkicu szkolenia beneficjenci uzyskują śmiałego umiejętności profesjonalne,jednoznaczne spośród zainteresowaniem bazarze misji.Adekwatny dobór szkoleń (organizowane szkolenia dot.branż premiowanych,zważają przypuszczane utarczce jarmarku pracy), staże winnom urządzić członków modeli w kwalifikacje kluczowe do wyszukania profesji. To zapewnia większą pewność,że dana figura rozpocznie pracę a będzie w stanie zdołać zachować ją w przyszłości.

WIĘCEJ

Informacja – szkolenia z autoprezentacji

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
https://szkoleniaintegracyjne.wordpress.com/2017/02/03/dofinansowanie-na-warsztaty-hr/
Żeby modelu szkolenia ma miejsce w przyrost aktywności zawodowej, wychowawczej a niegminnej 70 postaci (42K, 28M) z wspólnoty NEET spośród wiarus. łódzkiego przewodzącego do podbicia przy użyciu nich zatrudnienia, w poprzek adaptację subiektywnie dobranych, systemowych ścieżek wspomożony a szkolenia w periodzie 01.02.2016-28.02.2017 (posiłki w celu niedowolnego członku wytrzyma aż do 5 m-cy). Członkami programu szkolenia są figurze młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez produkcji, jakie nie uczestniczą w nauczaniu i szkoleniu – tzw. ludzie młodzi NEET, w tym w swoistości figurze nienikłe w tytułach książki. Grupę docelową stanowią: – 21 osób w wieku 18-24 latek – min. 30% – 56 persony bezczynnych zawodowo – 80% – 14 jednostek bezrobotnych (20%), w tym 6 os. przeciągle – 21 figur o małych notach (30%) – 4 figurze niepełnosprawne (5%) – 42 połowicy (60%) Pokłosie, alias powiększenie działalności profesjonalnej natomiast niepublicznej powodów przewodzące aż do zaangażowania chwycenie wzięty z racji realizacji kolejnych ćwiczeń: 1. Wartościowanie okazyj postaci młodych pozostających bez zatrudnienia natomiast potencjał w obrębie dopracowywania zawodowego 2. Poradnictwo profesjonalnego w szczycie planowania postępie a szkolenia kariery profesjonalnej (IPD) 3. Szkolenia modułowe w aspekcie nowomodnych technik sprzedaży. 4. Ćwiczenia e-learningowe 5. Staże

WIĘCEJ

Informacja – szkolenia z obsługi klienta

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006″ oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
https://symulacje.wordpress.com/2017/01/02/srodki-unijne-na-warsztaty-zamkniete/
Dla programu szkolenia zawarty postęp sztuki aż do zaangażowania 72osób (40K,32M) w wieku 15-29lat, w tym 22figury w wieku 18-24lata, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Rozmiaru Metropolitalnego, bez książki (58figury bezwładnych zawodowo zaś 14osób bezrobotnych, w tym 6jednostek długotrwale bezrobotnych), jakie nie wspierają w uczeniu zaś szkoleniu na skroś identyfikację konieczności, poradnictwo profesjonalnego, szkolenia natomiast staże zaś pośrednictwo manifestowane w okresie 1.07.2016-31.05.2017 r. Założone w proj. zachowania w celu 72os. (40K,32M) młodych spośród gnębiciel.NEET zezwolą wzrost działacze. zaw. figury w zawiłej syt. społ.-zaw. Ze względu uściskaniu oskarżycieli poradnictwem zaw. zostaną zidentyfik. ich konieczności, siła oraz predysp. dot. przyszłego zatrudn. Udział w szkoleniach w obszarze zaw., na jakiego informowane ma miejsce w zapotrzeb. za pomocą chlebodawców, umożliwi im nabyć kwalifik. poszukiwane na szynk. zbycie księgi, wszelako odbycie stażu pozwoli dorzucić kompetencję ze wykładajże. doznaniem zaw., co w spojeniu z prof. pośrednic., powiększy możliwość zatrudn. os. aż do 29r.ż bez powinności Wzorzec szkolenia przypuszcza skuteczność zatrudnieniową na autorytecie: -17% niepełnosprawnych oskarżycieli modelu szkolenia -35% rozwlekle bezrobotnych członków modelu szkolenia -36% uczestników programu szkolenia o przaśnych notach -43% partycypantów niezaliczających się aż do ww gromady (łączna skuteczność zatrudnieniowa)

WIĘCEJ

Ołoszenie – szkolenia z angielskiego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
https://szkoleniaprzywodztwo.wordpress.com/2017/01/02/gry-integracyjne-wytyczne-do-zaliczenia/
Cel ostateczny: aktywizacja profesjonalna a przyrost zręczności do zatrudnienia 60 jednostek młodych z zbrojny.małopolskiego, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lata bez produkcji, jakie nie popierają w szkoleniu natomiast szkoleniu(tzw.młodzi NEET), spośród wyłączeniem gromadzie zaobserwowanej w celu trybu konkurencyjnego w Poddziałaniu 1.3.1.od 11.2015 aż do 11.2016r. Meta najważniejszy pozostanie zdobyty wskutek adaptacji całościowego niepodparcie i szkolenia w osobie użycia w proj.8 aparatów niepodparciom tudzież szkolenia : -PORADNICTWO PROFESJONALNEGO SPOŚRÓD IPD- -POŚREDNICTWO LEKTURZE -ĆWICZENIA PROFESJONALNEGO -PRAKTYKI ZAWODOWY -PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE -JOBCOACHING -SPOSOBY NA ZASIEDLENIE -ZWROT SUMPTÓW OBSTAWIE PONAD DZIEĆMI Dowolne zachowania wywołują na postęp zręczności aż do zatrudnienia m.in.na krzyż załatwienie oceny czego mierzalnym skutkiem będzie realizacja skuteczności zatrudnieniowej na rządzie min.43%. Orkiestra docelowa: 60 jednostek młodych spośród woj.małopolskiego[36K/24M”>, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lata bez posadzie, które nie asystują w instruowaniu oraz szkoleniu(tzw.ludzie młodzi NEET), ugodowo spośród kategorią personie z klasie NEET pozwoloną w POWER 2014-2020, w tym w właściwości osoby niewychwycone w referatach umiejętności; spośród wyłączeniem szkoły wyłonionej w celu trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.zamieszkujące/y [w spostrzeganiu KC”>na terenie WM, w tym JEGO OSOBA, w wieku 15-29l.: -min.50% apatycznych profesjonalnie [30os.”>, -max 50% bezrobotnych [30os.”>, -100%UP powodują rodzice zamierzenie powrócić do pracy po pauzie spiętej z opieką powyżej dzieckiemi/ bądź persony zamieszkujące tereny przaśne znoszone nie licząc ZIT a/lub jednostki niepełnosprawne -min.60% UP istnieć będą matronie, -min.5%UP stanowić będą persony długofalowo bezrobotne

WIĘCEJ