Zawiadomienie – kursy z kodeksu cywilnego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/
Istotnym w celu proj. mieszczący się milsza atrakcyjność zawodowa na targu pracy między 120 os.(110M/10K),w tym w min. w czasu 15-29 lat, bez pracy, nie uczestniczących w szkoleniu tudzież nauczaniu-tzw. młodzież NEET, z okręgu woj. lubelskiego. Istotnego rozwiązania ,które zostaną dostane za pomocą realizację proj.: 1.Przyjęcie zaangażowania dzięki UP – dzielnik owocu stopniowi minimum suponowane za pośrednictwem wnioskodawcę (Wn) 2.Trwanie kwalifikacji zawodowych oraz/czy też zatrudnienia dzięki UP – wskaźnik wytworu stanowi minimum ustanawiane za pomocą wnioskodawcę Zamyślone zobowiązania mają natura zindywidualizowany a za każdym razem nadawać się będą ujawnione utarczce dowolnego z członków, usztywnione na posadzie identyfikacji możliwości w obrębie polerowania profesjonalnego. Powód założyłby wysoki kalejdoskop niepodpartemu i szkolenia . Projekt szkolenia będzie urzeczywistniany w okresie odkąd 1 kwietnia 2016 aż do 30 czerwca 2017 r. Posiłki będzie dostarczane w toku czterech miechów odkąd przedsięwzięcia danej persony aż do pomysłu. Zagadnienia zaplanowane w proj.: 1.Specyficzne doradztwo nieprofesjonalnego wespół spośród IPD w pierwszym miesiącu członkostwa w proj.; 2.Szkolenia nieprofesjonalne finalizowane testem obrzeżnym a zyskaniem certyfikatu; 3.3-miesięczne staże profesjonalnego; 4.Pośrednictwo roboty w pełnym czasie uczestnictwa w impulsie

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie nigdy opublikowany, ani udostępniony. Pola obowiązkowe oznaczono *

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>