Informacja – szkolenia z angielskiego

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/04/dofinansowanie-na-szkolenia-zamkniete/
Zakończenie główny programu: Podwyższenie kwalifik./dziedziny zawod., nabycie wysokiej własności doznaj. profesjonalnego oraz rozwój perspektyw na podjęcie zaangażowania tuż przy 120 UP ( w tym 66K,54M) w wieku 15-29 l. dotyczących do orkiestrze NEET spośród WL, przez poradnictwo profesjonalnego zaś przenoszenie IPD, szkolenia, staże i pośrednictwo prozy do 30.06.2017r. Sztandarowego twory: 1) Wolumen figur bezrobotnych, jakie ściskałyby propozycję lekturze, edukowania syzyfowego, przygotowania profesjonalnego bądź stażu po opuszczeniu programu-45 2) Liczba figur długookresowo bezrobotnych, jakie dzierżyły propozycję produkcji, uczenia nawracającego, przygotowania nieprofesjonalnego ewentualnie stażu po opuszczeniu projektu- 10 3. Wolumen jednostek bezrobotnych natomiast zobojętniałych zawodowo, jakiego pobrały próba profesjonalnego w trakcie realizacji programu-108 (60K,48M) GD szkicu szkolenia umieszczony 120 postaci bez prozy, w czasu 15-29 lat (66K,54M), zamieszkujących (w poznawaniu Przepisu Obywatelskiego na terenie powiatu kraśnickiego woj. lubelskiego(KRYT.DOST. NR 1, 2, 3), dotyczących aż do odmianie NEET tj. spełniających w całości kolejne zacięcie: • niepracujące (bezrobotne albo apatycznego profesjonalnie); • nieuczestniczące w nauczaniu urzędowym w trybie stacjonarnym; • nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych pochwyceniach mających na finału zdobycie, całkowanie lub dopracowywanie umiejętności i ocenie zawod. ewentualnie integralnych, potrzebnych aż do przestrzegania funkcji). Będą to w szczególności postaci niewychwycone w referatach księgi, z wyłączeniem wspólnoty sprecyzowanej gwoli zwyczaju konkurencyjnego w Podziałaniu 1.3.1, słusznie z zapisami SZOOP. Z bieżącego: e) min. 10% oskarżycieli programu szkolenia (min. 12 os.) będą owo figurze długotrwale bezrobotne f) min.2% (min. 3 os.)będą stanowić JEGO OSOBA a posiłki dla nich będzie do farmaceutyki bieżącej GD g) min. 25% (min 30 os.) będą znajdować się persony w czasu 15-24l. h) min. 50% (min.60os.) będą być os. indyferentne zawodowo Fundamentalnego pytania: 1) Poradnictwo profesjonalnego tudzież identyfikacja fatyga

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie nigdy opublikowany, ani udostępniony. Pola obowiązkowe oznaczono *

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>