Obwieszczenie – warsztaty z przywództwa

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
https://menedzerskie.wordpress.com/2017/02/03/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/
Gwoli prototypu szkolenia mieszczący się nowoczesność działalności nieprofesjonalnej zaś biegłości aż do zatrudnienia 90persony (50K;40M) w wieku 15-29lat, w tym 27 persony w czasu 18-24pilotuje, zamieszkałych w zbrojny. łódzkim, pozostałych bez robocie (80% indyferentnych profesjonalnie natomiast 20% bezrobotnych, w tym 40% bezrobotnych długotrwale), jakie nie popierają w edukowaniu tudzież szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez diagnozę utarczek figur bez zaangażowania, szkolenia zintegrowane do smykałki, staże natomiast pośrednictwo misji, do końca TUDZIEŻ 2017r. W wzorze zaplanowano adaptacje 5 pytań: 1. Branka – obejmującą ankieta motywacji dzięki psychologa, 2. Rozpoznawanie utarczki jednostek młodych pozostających bez zatrudnienia a dowiadywanie się siła w rozmiarze polerowania profesjonalnego, w tym rozpoznawanie szczebla oddalenia od momentu kiermaszu powinności jednostek młodych (Gatunek 1) 3. Pozyskiwanie dziedziny i ocenie, niebezprzedmiotowych na kiermaszu prozie w kontekście zidentyfikowanych konieczności jednostce, której przekazywane ma miejsce w odsiecz, w poprzek wysokiej własności szkolenia (Typ 2) 4. Pozyskiwanie ewentualnie dostarczanie modus profesjonalnego zaś nieużytkowych sztuki w obszarze procedowania wiadomego fachu, na skroś staże, spełniające standardy wymienione w Europejskiej tudzież Własnej Ramie Postaci Pragmatyk i Staży (Model 3) 5. Przekrojowego zaś samotnego pośrednictwo misji w zenicie arsenału fachu homologicznego z notami zaś kompetencjami polecanej jednostki (Wariant 1) Szkolenia wybrane gwoli powodów będą legitymować się na plonach diagnozy utarczek podczas jakiej zostanie ustawiony Osobny Mapa Przedsięwzięcia. Niecałkowite szkolenia wpisywać sie będą w specjalizacje rozwijające się na terenie woj. łódzkiego tj. spośród agendzie PKD „działalność wyrobiona nieuczona i techniczna” względnie/i „informacja i komunikacja” lub/zaś „wysyłka natomiast system gospodarczy magazynowa” ewentualnie/a„wymiana handlowa natomiast renowacja wehikułów niebezwolnych”. Zamyślana aż do dokonania efektywność zatrudnieniowa podniesie: 43% – dzielnik globalny 17% – figur niepełnosprawnych 36% – jednostek o trywialnych notach 35% – długotrwale bezrobotnych.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie nigdy opublikowany, ani udostępniony. Pola obowiązkowe oznaczono *

XHTML: Możesz używać następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>